Léčba suchou jehlou - MUDr. Tomáš Vilhelm
773 560 897

LÉČBA BOLESTI U NEUROLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Objednat vyšetření online

Využijte možnost objednat si termín vyšetření podle vašich časových možností online přes objednávkový kalendář

Poslední novinky

Funkční integrovaný Dry Needling

Nová technika použití suché jehly  integrující ošetření jak spoušťových bodů, tak ( a to především ) ovlivnění toku nervových impulsů v míšních kořenech a periferních nervech . Technika svou povahou zaměřená na léčbu akutních i chronických bolestivých stavů spojených mimo jiné s drážděním nebo poškozením periferních nervů a nervových kořenů.

Dry Needling spoušťových bodů

Do lékařem vyhmataného spoušťového bodu se zavádí tenká , pružná jehlička o průměru do 0.3 mm a délce odvislé od ošetřované oblasti. V praxi jde jehličky o délce od 1 cm ( pro povrchové body) až po 8 cm jehly pro body uložené v hlubokých svalových vláknech. Jehly jsou opatřeny zaváděcí trubičkou, která usnadňuje přesnost cílení.…

Jehlová terapie a její bezpečnost

Terapie suchou  jehlou ( Dry Needling ) je obecně  technikou s minimem rizik .   To vše ovšem za předpokladu , že terapeut zná  velmi dobře anatomii a je schopen zvážit eventuální  rizikovost ošetřované lokality.  Vzhledem k ohebnosti a síle jehliček dochází pouze občas k poranění drobných  cév , což se projeví drobnou modřinou .…

Functional Integrated Dry Needling Course
suchá jehla

Na konci dubna se mi naskytla příležitost zúčastnit se specializačního kurzu integrovaného konceptu Dry Needlingu  pořádaného v Londýně. Doufám, že  další vzdělání v tomto směru přispěje k dalšímu zlepšení  léčebných výsledků při použití této úžasné metody léčby bolestivých stavů pohybového systému. Tentokrát jde o terapii nejen spoušťových bodů , ale také o tzv. intramuskulární stimulaci…