Léčba suchou jehlou - MUDr. Tomáš Vilhelm
773 560 897

Vyšetření před fyzioterapií

Facebooktwittergoogle_plusmail

Léčebná rehabilitace  je postavena na rovnocenném partnerském vztahu fyzioterapeuta a lékaře  RFM ( rehabilitační a fyzikální medicína ). Oba mají nezastupitelnou a neoddělitelnou roli v diagnostice a terapii bolestivých stavů pohybového systému. Naše pracoviště úzce spolupracuje s šumperskou fyzioterapeutkou  Mgr. Zuzanou Biborovou.

Co očekávat od lékaře

Před vlastní fyzioterapií je však nezbytně nutné provést především diferenciální diagnostiku  k vyloučení některých neurologických, ortopedických, interních a revmatologických onemocnění , které mohou být zdrojem závažných komplikací nebo dokonce kontraindikací  některých postupů fyzioterapie. Neméně důležité je rovněž zhodnocení všech dosavadních výsledků vyšetření a obrazové dokumentace ( RTG, CT, MRI). Výsledkem lékařského vyšetření by měla být jasně stanovená diagnóza, vyloučení onemocnění, které mohou představovat rizika pro fyzioterapii a především označení možných zdrojů problémů. Lékař je tak odpovědný za zhodnocení podílu strukturálních ( změny obratlů, plotének, kloubů …) a funkčních změn ( změny  v napětí a délce svalů, kloubní blokády, spoušťové body …) a za stanovení léčebné strategie a cíle.

Co očekávat od fyzioterapeuta

Léčba bolestivých stavů pohybového systému se neobejde bez návazné fyzioterapie, která obvykle v úvodu zahrnuje techniky zaměřené na odstranění všech bolestivých podnětů z kůže, podkoží a svalového systému.  Současně je nutné obnovit porušenou kloubní hybnost ( kloubní blokády ).  Hovoříme o přípravě periferie. Fyzioterapeut si obvykle volí léčebné techniky podle svého uvážení a zkušenosti v souladu se stanovou léčebnou strategií.  Pak obvykle následuje léčba zaměřená na úpravu pohybových vzorců a návyků, korekce odchylek v postavení jednotlivých etáží pohybového systému a obnova normální svalové  rovnováhy. Velice důležitým prvkem fyzioterapie, ne-li nejdůležitějším, je aktivní spolupráce pacienta na terapii. Především je to jeho vlastní zapojení do „samoléčby“ , domácích cvičení  podle instrukcí fyzioterapeuta.

Čas na vaší straně

V případě akutních bolestivých onemocnění hraje zásadní úlohu čas. Nově vzniklé bolestivé stavy  by měly být  vyřešeny do 6-8 týdnů především proto, že po této době  dochází často k rozvoji syndromu chronické bolesti  v důsledku změn v centrálním nervovém systému. Chronická bolest je pak  mnohem obtížněji léčitelná a její terapie se neobejde bez dlouhodobého podávání léčiv . Úzkou součinností našeho pracoviště s fyzioterapií garantujeme zahájení léčby akutních bolestivých stavů do 10 dnů od jejich vzniku . To je zásadní rozdíl oproti několikatýdenním až měsíčním čekacím dobám v pojišťovenských ordinacích.

Délka: 30 minut

Pro objednávku lékařského vyšetření před fyzioterapií u Mgr. Zuzany Biborové v Šumperku můžete použít online kalendář nebo níže uvedený kontaktní formulář

Zuzana Biborová


Objednat vyšetření před fyzioterapií

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva