Léčba suchou jehlou - MUDr. Tomáš Vilhelm
773 560 897

Proč pracuji, jak pracuji

Poté co jsem prošel několik typů pracovišť , setkal se s různým typem nadřízených a podřízených, opakovaně se musel přesvědčit , jak omezující je práce pod direktivou zdravotních pojišťoven a roztodivných manažerů a jak ekonomické zájmy mnohde převládají nad zájmy medicínskými, jsem se rozhodl začít pracovat podle svých představ a svědomí. Oprostit se od manufakturního stylu práce, najít si čas pacienta vyslechnout , naučit se naplno využívat geniální diagnostický aparát - lidský hmat a mít dostatek prostoru získané informace syntetizovat do smysluplného celku mi konečně přináší osobní uspokojení z práce potvrzené zpětnou vazbou od pacientů.

Mise

Snažím se o alternativní přístup k diagnostice a terapii bolestivých stavů pohybového systému a to zejména s ohledem na celostní a funkční přístup. Zásadně se vymezuji proti diagnostickým klišé nekriticky přijímajícím strukturální kosterní a kloubní změny jako hlavní zdroj obtíží. Současně se vymezuji proti manufakturnímu stylu práce pojišťovenských ordinací  postavenému na časových a výkonových limitech. Používám zásadně cílené nefarmakologické postupy terapie. Vyžaduji čas, informovanost , zpětnou vazbu a oboustrannou důvěru bez kompromisů.

.

MOTTO: "Je-li ti mizerně, pomoz někomu , komu je hůř a bude ti lépe"

Facebooktwittergoogle_plusmail

MUDr. Tomáš Vilhelm , * 1970

 

 

Tomáš VilhelmVzdělání

1995 – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

1998 – Atestace I.st  v oboru neurologie , IPVZ Praha

2000 – Kurz myoskeletální medicíny , IDVPZ Brno

2002 – Rehabilitační léčba podle Ludmily Mojžíšové

2003 – Atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

2007 – MBA basics , TCBS Prague

2012 – TOP30 Combi – Dry Needling, D.G.Simons Academy, Polsko

2014 – Advanced Course Lower Body, Dry Needing. DGS  Academy, Švýcarsko

2015 – Advanced Course Upper Body, Dry Needing.  DGS Academy, Bahrajn

2016 – Functional Integrated Dry Needling, Velká Británie

Praxe

1995 – Neurologické oddělení Šumperk

2000 – Rehabilitační Oddělení Šumperk

2005 – Státní léčebné lázně Bludov, ředitel, lékař

2008 – STAPRO s.r.o, Senior konzultant, www.stapro.cz

20102014  Termální lázně Velké Losiny, vedoucí lékař

2011 – Nezávislá ordinace pro diagnostiku a léčbu myofasciálních syndromů