Léčba suchou jehlou - MUDr. Tomáš Vilhelm
773 560 897

Facebooktwittergoogle_plusmail

Jehlová svalová elektrická stimulace

Jehlová svalová elektrická stimulace ( NEIMS – Needle electrical intramuscular stimulation) je  mladá léčebná technika úzce spojená s metodou dry needlingu. Její podstatou je stimulace jehliček zavedených do postižených svalových vláken elektrickým proudem. Metoda má mnoho modifikací a liší se také doporučované parametry proudů.  Shoda je na tom, že jde o proudy s nízkou frekvencí impulzů mezi 2-10 Hz . Tvar impulzů je obvykle pravoúhlý a jde o proud asymetrický a bifázický. Obecně jde o proudy dnes používané při metodě T.E.N.S. Protože slovní popis proudů může být poněkud odtažitý, lze získat představu o proudové křivce z   níže uvedeného obrázku.

Drz Needling

Tvar proudové křivky T.E.N.S

Pro jehlovou elektrostimulaci používáme speciální přístroje schopné produkovat právě takové proudy. Přístroje umožňují plynulé nastavení hodnot frekvence proudu a intenzity podle tolerance pacienta a zejména klinické odezvy. Tou je při jehlové elektorstimulaci elektricky vyvolaná záškubová reakce postižených svalových snopců . Jde tedy o svalové stahy , které se opakují 2-10 x za vtěřinu podle zvolené frakvence stimulace.

Jehlová svalová  elektrostimulace následuje po ošetření svalu technikou  Dry Needling.  Kromě jehličky použité pro ošetření spoušťového bodu je do postiženého svalového svazku zavedena další jehlička jako druhé elektroda. Poté je plynule zvyšována intenzita proudu až do okamžiku , kdy se objeví svalové záškuby. Vlastní stimulace pak probíhá v řádu minut.  Během stimulace je pak měněna frekvence v rozsahu 2-10Hz, což se samozřejmě projeví v rychlosti viditelných záškubů. Ošetření je vnímáno pacienty jako nebolestivé.

Needle electrical intramuscular stimulation of biceps femoris

Video – Jehlová elektrická svalová stimulace musculus biceps femoris ( dvojhlavého svalu stehenního) u 25 letého fotbalisty s bolestmi zadního stehna.

Jehlová stimulace

Jehlová elektrická stimulace